fbpx

Instytut Edukacji i Innowacji

Zapisz się na Darmowe szkolenie online

Mariola Kaźmierczak
  • Ekspert z listy MEN.
  • Uczestnik wielu komisji dotyczących awansu zawodowego.
  • 29 lat pracy w szkole.
  • Od 11 lat dyrektor szkoły. 
  • Od 19 lat na stanowisku kierowniczym w szkole.
  • Przez 10 lat Dyrektor Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
  • Wykładowca studiów podyplomowych.Awans zawodowy nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowego krok po kroku.

Środa, 28 października 2020 r. godzina 16:30

Oto czego sie nauczysz: 
Jak wygląda ścieżka awansu zawodowego.
Jakie działania należy podjąć po oddaniu planu rozwoju.
Jakie przepisy i prawo musi znać każdy nauczyciel.
Jakie aktualne wymagania i powinności musisz spełnić zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.
Co Cię czeka na zakończenie stażu.
COVID 19 a awans zawodowy.