Czym jest przemoc rówieśnicza?

Jak rozpoznać przemoc rówieśniczą w szkole i jak jej przeciwdziałać?

Czym jest przemoc rówieśnicza? Przemoc rówieśnicza są to intencjonalne, krzywdzące zachowania ze strony rówieśników. Mogą mieć formę psychiczną lub fizyczną. Przemoc wśród rówieśników w szkole to poważny problem, który może mieć długotrwałe konsekwencje dla ich rozwoju psychicznego, emocjonalnego i społecznego. Statystyki dotyczące przemocy rówieśniczej Już po raz trzeci Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (FDDS) opublikowała raport z badania „Diagnoza przemocy wobec dzieci w Polsce” (poprzednie edycje […]

Jak rozpoznać przemoc rówieśniczą w szkole i jak jej przeciwdziałać? Read More »